Požarna varnost

Zakonodaja:
Požarna varnost, zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.71/93),
pravilnik o požarnem redu  (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11),
pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr),
pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št.64/95 in 32/11).

požarna varnost

Izdelujemo:
strokovne listine ( Izkaz požarne varnosti,
ocene požarne ogroženosti,
požarni red,
požarni načrt,
evakuacijski načrt.

Izvajamo :  
mobilni servis gasilnih aparatov in preglede hidrantov.

Svetujemo :  
usposabljamo Zaposlene – teoretični tečaji s preizkusi znanja in praktičnimi prikazi gašenja požara,
izvedba vaj evakuacije.

POKLIČITE : 040 666 622 ALI IZPOLNITE OBRAZEC.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top