Varnost pri delu na gradbiščih

Zakonodaja
ZAKON  O GRADITVI OBJEKTOV – Uradni list RS 102/2004 .
UREDBA o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih: Uradni list RS 83/2005.

Varnost pri delu na gradbiščih

Izdelujemo:
strokovne listine ( varnostni načrti, navodila…, ).

Izvajamo:
naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih V FAZI PRIPRAVE PROJEKTA IN V FAZI GRADNJE.

POKLIČITE 040 666 622 ALI IZPOLNITE OBRAZEC.

Varnost pri delu na gradbiščih je osnovna naloga pri organizaciji dela na gradbišču, saj je število nezgod zaradi slabe varnosti na gradbišču že terjalo mnogo življenj. Dolgoletne izkušnje in bogato znanje nam omogočata, da smo sposobni pregledati gradbišče in oceniti ali gradbišče ustreza varnostnim standardom.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top