Varstvo pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).

varstvo pri delu

Izdelujemo:
strokovne listine,
ocene tveganja delovnih mest z izjavo o varnosti,
pravilnike,
poslovnike,
varnostne načrte,
Navodila za varno delo.

Izvajamo :
preglede in preizkuse delovne opreme,
preiskave delovnega okolja: meritve hrupa, osvetljenosti in mikroklime – temperatura,vlaga, gibanje zraka, prezračevanje,
meritve električnih instalacij in strelovodov,

Svetujemo :
usposabljanje zaposlenih,
teoretični tečaji s preizkusi znanja in praktično usposabljanje na delovnem mestu.

POKLIČITE : 040 666 622 ALI ZPOLNITE OBRAZEC

Naše dolgoletne izkušnje, mnoge reference, bogato znanje in profesionalen pristop bodo odločilne za našo kvalitetno storitvev.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top