Meritve

V skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), (Uradni list RS, št. 43/2011).

Izvajamo meritve:
hrupa – v delovnem, naravnem in življenjskem okolju,
osvetljenosti na delovnih mestih,
mikroklime – ( temperatura, vlaga, gibanje zraka, prezračevanje ),
električnih inštalacij ( nn električne instalacije in strelovodne instalacije ).

Meritve so zelo pomembne za preprečitev poškodb in zdravstvenih okvar na delovnih mestih in kot DOKAZILO O USTREZNIH DELOVNIH POGOJIH V PRIMERU REGRESNIH ZAHTEVKOV S STRANI ZZZS.

Kontaktni podatki

Varstvo d.o.o.
Perovo 26, 1241 Kamnik
m: 040 666 622
e: varstvo@varstvo-kamnik.si

Davčna številka: 38646188
Zavezanec za DDV:: DA

Izdelava spletne strani: www.spletni-design.net

Back to Top