Meritve

V skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), (Uradni list RS, št. 43/2011).

Izvajamo meritve:
hrupa – v delovnem, naravnem in življenjskem okolju,
osvetljenosti na delovnih mestih,
mikroklime – ( temperatura, vlaga, gibanje zraka, prezračevanje ),
električnih inštalacij ( nn električne instalacije in strelovodne instalacije ).

Meritve so zelo pomembne za preprečitev poškodb in zdravstvenih okvar na delovnih mestih in kot DOKAZILO O USTREZNIH DELOVNIH POGOJIH V PRIMERU REGRESNIH ZAHTEVKOV S STRANI ZZZS.

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top