Nevarne kemikalije

Zakonodaja :
ZAKON  O KEMIKALIJAH (nevarne kemiklaije) Uradni list RS št. 110/2003, 16/2008, 9/2011.
PRAVILNIK o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami Ur.l.RS,  št. 22/2001, 29/03/2001.

nevarne kemikalije

Izdelujemo :
strokovne listine (Pravilniki, Poslovniki, varnostna navodila,
varnostni listi,
navodila za ukrepanje v primeru nesreèe).

Izvajamo :
naloge odgovorne osebe za promet z nevarnimi kemikalijami.

Svetujemo :
usposabljamo Zaposlene.

Nevarne kemikalije so eden izmed perečih problemov sodobne industrije. Načini pravilnega delovanja in ravnanja z njimi so naša odgovornost in v nekaterih primerih primarna naloga. V primeru nepravilnega in malomarnega ravnaja z nevarnimi kemikalijami je ogroženo zdravje delavcev in tudi ostalih občanov.

Kontaktni podatki

Varstvo d.o.o.
Perovo 26, 1241 Kamnik
m: 040 666 622
e: varstvo@varstvo-kamnik.si

Davčna številka: 38646188
Zavezanec za DDV:: DA

Izdelava spletne strani: www.spletni-design.net

Back to Top