Usposabljanje za varno delo

Varnost in zdravje pri delu:
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno delo:
ob sklenitvi delovnega razmerja,
pred razporeditvijo na drugo delo,
pred uvajanjem nove tehnologije,
pred uvajanjem novih sredstev za delo,
ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu,
izvajamo usposabljanja zaposlenih  – teoretični tečaji s preizkusi znanja in praktično usposabljanje na delovnem mestu.

usposabljanje za varno delo

Usposabljanje za varno delo z :
viličarji,
dvigali,
težka gradbena mehanizacija,
kemikalijami.

Varstvo pred požarom:
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:
nastopu dela,
premestitvi na drugo delovno mesto,
Začetku opravljanja drugega dela.

Uradni list Rs

Kontaktni podatki

Varstvo d.o.o.
Perovo 26, 1241 Kamnik
m: 040 666 622
e: varstvo@varstvo-kamnik.si

Davčna številka: 38646188
Zavezanec za DDV:: DA

Izdelava spletne strani: www.spletni-design.net

Back to Top