Usposabljanje za varno delo

Varnost in zdravje pri delu:
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno delo:
ob sklenitvi delovnega razmerja,
pred razporeditvijo na drugo delo,
pred uvajanjem nove tehnologije,
pred uvajanjem novih sredstev za delo,
ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu,
izvajamo usposabljanja zaposlenih  – teoretični tečaji s preizkusi znanja in praktično usposabljanje na delovnem mestu.

usposabljanje za varno delo

Usposabljanje za varno delo z :
viličarji,
dvigali,
težka gradbena mehanizacija,
kemikalijami.

Varstvo pred požarom:
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:
nastopu dela,
premestitvi na drugo delovno mesto,
Začetku opravljanja drugega dela.

Uradni list Rs

Kontaktni podatki

VARSTVO d.o.o., Perovo 26,1241 KAMNIK

Telefon : +386/31 398 548_vodstvo; +386/41 722 991_strokovni delavci

E Mail : varstvo@varstvo-kamnik.si; Splet : www.varstvo-kamnik.si

Back to Top